CZ
UK

Výstavy 2021

Simone Star Wapini Dvomaro:MVP Č.Budějovice CAC,CACIB,BOB,BIG3.,Bierwolf H.,A
Statement Wapini Dvomaro:světová výstava Brno V2,r.CAC,O´Brien P.,IRL
Simone Star Wapini Dvomaro:speciální výstava Brno CAC,CC,Kubík Z.,CZ
Saimi Queen Wapini Dvomaro:speciální výstava Brno CAC,CC,vítěz spec.výstavy,BOS,Kubík Z.,CZ
Statement Wapini Dvomaro:speciální výstava Brno CAC,CC,vítěz spec.výstavy,BOS,Kubík Z.,CZ
Titan Blue Dvomaro:MVP Brno CAJC,BOJ,Korosz A,HU
Saimi Queen Wapini Dvomaro:klubová výstava M.Boleslav CAC,CC,klubový vítěz,BOB,Márová P.,CZ
Torrun Blue Wind Dvomaro:MVP M.Boleslav VN1,Kanás R.,SK
Simone Star Wapini Dvomaro:národní výstava Austria CACA,Ehrenreich G.,A
Saimi Queen Wapini Dvomaro:národní výstava Austria r.CACA,Ehrenreich G.,A
Statement Wapini Dvomaro:národní výstava Austria CACA,BOB,BIG,BIS,Ehrenreich G.,A
Simone Star Wapini Dvomaro:Ernst Mayer-Gedachtnis-Show CACA,BOS Blaha M.,A
Saimi Queen Wapini Dvomaro:Ernst Mayer-Gedachtnis-Show výborná 3 Blaha M.,A
Statement Wapini Dvomaro:Ernst Mayer-Gedachtnis-Show CACA,BOB,BIG,BIS,Blaha M.,A
Statement Wapini Dvomaro:MVP Bratislava CAC,r.CACIB,Denk C.
Saimi Queen Wapini Dvomaro:MVP Bratislava CAC,r.CACIB,Denk C.
Statement Wapini Dvomaro:MVP Bratislava CAC,r.CACIB,Kubala J.,SK
Saimi Queen Wapini Dvomaro:MVP Bratislava CAC,r.CACIB,Kubala J.,SK
Statement Wapini Dvomaro:MVP Bratislava CAC,CACIB,Seman P.,SK
Saimi Queen Wapini Dvomaro:MVP Bratislava CAC,r.CACIB,Seman P.,SK
Statement Wapini Dvomaro:speciální výstava Jívová CAC,CC,Seman P.,SK
Statement Wapini Dvomaro:klubová výstava Jívová CAC,CC,Tichá V.,CZ
Saimi Queen Wapini Dvomaro:klubová výstava Jívová CAC,CC,BOS ,Tichá V.,CZ
Saimi Queen Wapini Dvomaro:speciální výstava Jívová CAC,CC,BOS,Seman P.,SK
Saimi Queen Wapini Dvomaro:NVP M.Boleslav CAC,nár. vítěz,BOB,BIG 4,Daňková J,Polehňa F..,CZ
Saimi Queen Wapini Dvomaro:MVP Lezsno,CWC,r.CACIB, Adam Stasiak,PL
Simone Star Wapini Dvomaro:MVP Lezsno,CWC,CACIB,BOS Adam Stasiak,PL


© 2007 design by Neferneri