CZ
UK

vrh I


Datum narození:
20.3.2023
rodokmen
 
 
M: Hakira Black Dvomaro
O: Cydr Black from Despair
IGP1
1 2

PSi:
Idrix Black 1 Inos Black 1 Inos Ikar Black 1
 
FENY:
Ivri Black 1 Iris Black 1 Irlete Black 1 Indiana Black 1
... ...
 


© 2007 design by Neferneri